HEM   -  AKTUELLT   -  BIOGRAFI   -  VERK   -  LYSSNA   -  ENGLISHBild: Fredrik Hagstedt & Barbara Ekström


SPRUCKNA LINJER, HELANDE BRUS

Uruppförande av nytt musikverk av Fredrik Hagstedt
Duo Gelland - Martin Gelland, violin och Cecilia Gelland, viola
Lördag 7 mars kl 15.00 på Älvrummet, Lindholmen, Göteborg

Framförandet följs av ett samtal om musik, konst och stadsutveckling. Sedan finns möjlighet att följa med på en lyssningsvandring med start kl 16.00 och delta i en workshop på Ångpannegatan kl 17.00. (För mer detaljer, se nedan.)

Spruckna linjer, helande brus framförs även söndag 8 mars kl 18.00 i Älvsborgs kyrka, då i version för violin, viola och orgel, av Duo Gelland och Hans Davidsson.

* * *

Ångpannegatans processer, ÅP, är ett projekt som genomförs med stöd av Statens konstråd och Göteborgs Stad Lundby. Projektet ingår i Konst i stadsutveckling.

Statens konstråd har 2018 till 2020 uppdraget att skapa ett nav för kunskapsutveckling inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. ÅP på Backaplan i Göteborg är ett av sex pilotprojekt som beviljats medel för att arbeta med konstens betydelse för en god livsmiljö.

Konst i stadsutveckling riktar sig till kommuner och fastighetsägare som vill arbeta med konst och konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Samverkan kan ske t.ex. med civilsamhälle för att stärka invånarinflytande och stadens sociala och kulturella värden, eller på tvärs över kommunala förvaltningsgränser och professioner. Ett urval av lärdomarna och resultaten från projekten kommer att förmedlas genom Statens konstråds kunskapsnav för att inspirera andra aktörer.

* * *

I december 2019 fick Fredrik Hagstedt idén att komponera ett musikstycke, som en slags spin-off på intrycken under medverkan i Ångpannegatans processer, och inte minst hans reflektioner i samband med sin fjällvandring ensam i Norra Lappland i september.

Hagstedt vill fånga hur upplevelserna i planerad respektive oplanerad stad skiljer sig åt från, och liknar, upplevelserna i vildmarken/fjällen/den fria naturen. Mer specifikt har han bestämt sig att låta två särskilda upplevelser mötas, nämligen den att gå över den stora parkeringsöknen utanför Coop på Backaplan, och den att långsamt gå längs en bäck uppe på kalfjället.

Det handlar om sinnesintrycken och upplevelsen generellt, och med extra fokus på synintrycket av de spruckna linjerna som markerar parkeringsrutorna på den slitna asfalten, samt hur vattnet i den forsande bäcken hela tiden rör sig på samma men ändå olika sätt, och hur dess brus hela tiden subtilt skiftar tonläge – och hur denna upplevelse fungerar som läkning för själen.

Musikstycket skrivs för Duo Gelland, Cecilia och Martin Gelland. Denna gång blir besättningen violin och viola. Verket kommer också att få en version där orgel tillkommer, i en delvis improviserad stämma, som kommer att spelas av Hans Davidsson.

I utgångspunkten kommer violinstämman att representera de spruckna linjerna och violastämman det helande bruset.

Instrumenten/musikerna ska spela i varsitt hörn i rummet, och på så vis kommunicera över ett relativt stort fysiskt avstånd, som symboliserar det mellan staden och naturen. Genom styckets gång påverkas stämmorna av varandra och kommer på något vis att brygga över avståndet.

I förlängningen av detta verk vill FH väcka funderingar över vad som är värdefullt för människor, inte minst i samband med stadsplanering. De omvittnat "fula och otrygga" parkeringsöknarna (som enligt rådande planeringskonsensus ska tas bort) har också mer oväntade värden som känslan av frihet att själv kunna välja sin väg när man går över dem, och att man kan se långt över den öppna vidden. Att det är en blåsig plats, och tämligen mörk på natten, är inte negativt för alla. Men kanske ännu viktigare är vad sådana platser representerar, det inte helt planerade, eller det som befinner sig i ett tillstånd i väntan på nästa detaljplan. Det är utrymmen som ger möjlighet att väcka kreativitet på ett annat sätt än helt färdigbyggda stadsdelar. Och sådana utrymmen, både fysiska och psykiska, har människor behov av, både individuellt och kollektivt.

Även tankar om vad naturen har att ge oss människor vill FH gärna väcka, varför till exempel det kan vara värt besväret att bege sig långt bort till fjällen.

Samtidigt som alla dessa tankar väcks eller inte väcks, är det för FH väldigt viktigt att musiken också är konst i sig själv, som kan upplevas utan krav på särskild förståelse eller association. Och den ska kommunicera känslor, inte vara enbart en mental produkt.

* * *

Musik av Fredrik Hagstedt med Duo Gelland och Hans Davidsson. Program 7-8 mars 2020

Lördag 7 mars, Hisingen
15.00 Föreställning på Älvrummet, Lindholmen, med uruppförande av Spruckna linjer, helande brus och samtal om musik, konst och stadsutveckling.
16.00 Lyssningsvandring - vi vandrar tillsammans tysta från Lindholmen över Backaplan till Ångpannegatan. Lyssnandet och upplevandet av platserna är i fokus. Halvvägs och efteråt samtalar vi om upplevelserna.
17.00 Workshop i Ångpannegatans processers lokal - fördjupning i musikverket Spruckna linjer, helande brus. Vi lyssnar noga på detaljer i musiken, och samtalar vidare kring konstnärliga uttryck, upplevelser och stadsutveckling.

Söndag 8 mars, Älvsborgs kyrka
Medverkande hela dagen: Duo Gelland, Hans Davidsson, Fredrik Hagstedt med flera.
15.00 Seminarium om tolkningar mellan konstformer - från bild till musik, från musik till bild, från text till musik osv. Fredrik Hagstedt reflekterar, och vi får många konkreta exempel på både bilder och musikstycken.
17.00 Musik och samtal, konsertintroduktion.
18.00 Konsert med musik av Fredrik Hagstedt, bland annat ur 95 fragment för violinduo och ur en ny samling stycken för orgel, inspirerade av fotografier på träd av Claes Grundsten; samt uruppförande av Spruckna linjer, helande brus i version för violin, viola och orgel.


Projektet genomförs av Fredrik Hagstedts Medvetenhetsverkstad i samarbete med Älvsborgs församling, Ångpannegatans processer och Älvrummet, och har stöd av Göteborgs Stad och Statens Konstråd.HEM


www.medvetenhetsverkstad.se
Senast uppdaterad 2020-02-07