FREDRIK HAGSTEDT  -  MEDVETEN? 


Vad tvivlar Du på?

Är Du inte kompetent nog att leva?

Vem annars än Du själv kan lösa dina problem?


DET ÄR BARA DU SOM KAN lösa dina problem,
men Du har hela världen att ta hjälp av,
bara Du SÄTTER IGÅNG!

Vandra vägen till nya insikter.
www.medvetenhetsverkstad.se