FREDRIK HAGSTEDT  -  MEDVETEN? 


Tycker Du om Dig själv?

Vem är Du?

Är det kroppen? Är det känslorna? Är det tankarna? Eller någonting innanför och utanför dessa?

Vad är Din sanna vilja?

VAD VILL DU?
Ljuset... snart ny dag
www.medvetenhetsverkstad.se